Nieuwe expositie per vrijdag 17 juli vanaf 17.00 uur 

Otto Eerelman (1839 – 1926)

Otto Eerelman werd geboren in Groningen (maart 1839). Aanvankelijk ging hij weinig naar school. Hij was een zogeheten “Huisleerling”. Dit betekende in die tijd dat hij vaak te ziek was om naar school te gaan.

Op latere leeftijd ging hij wel meer naar school, zij het niet regelmatig. Daar maakte hij veel karikaturen van zijn onderwijzers en medeleerlingen. Zijn ouders kregen hier klachten over en probeerden hun zoon op andere gedachten te brengen door zijn tekenboek, potloden en penselen te verbranden.
Na zijn schooltijd was hij voorbestemd om notarisklerk te worden.
Hij moest lessen in de schoonschrijfkunst volgen en de leraar die hem daarin onderwees, ontdekte al gauw zijn grote tekengave. Aan hem was het te danken dat Otto op eenentwintigjarige leeftijd werd toegelaten tot de kunstacademie Minerva.
Hier kreeg hij onderwijs in het vervaardigen van vooral grote composities
door middel van enkele raak gekozen lijnen.
Door zijn vlotte hand van tekenen en schilderen was hij bij uitstek de man die 
op latere leeftijd paarden en honden kon schilderen.

Na zijn studie in Groningen werd hem aangeraden om zich verder te bekwamen in Antwerpen. Na een tweejarige opleiding kreeg hij in die stad
de “prix d’exellence “. Van de negen examenvakken, behaalde hij in zes het hoogste cijfer. Hij kreeg een atelier om aan de prestigieuze prijs “Prix de Rome”
te werken. Hier ontmoette hij nog een bekende schilder uit het noorden namelijk Alma Tadema die later zou uitgroeien tot één van de populairste 
Victoriaanse schilders in Engeland.

Otto Eerelman was te onafhankelijk om zijn leven te wijden aan het schilderen van personen uit de klassieke oudheid. Hij verhuisde naar Groningen, waar hem een baan als leraar werd aangeboden aan de Academie Minerva.
Ook dit beviel Eerelman in het geheel niet. Hij ging vervolgens naar Brussel en
Parijs om daarna terug te keren naar Nederland en wel naar Den Haag.
Inmiddels was hij getrouwd met Anna Frederika Braak (1842-1921). Uit dit huwelijk werd een dochtertje geboren dat na een week al kwam te overlijden.
Ze zouden verder altijd kinderloos blijven .

In Den Haag kreeg hij grote bekendheid als schilder. Hij schilderde aanvankelijk vaak paarden, maar zijn grote doorbraak kwam toen hij zich meer en meer
toelegde op het schilderen van honden. Hij schilderde in die tijd alleen rashonden. Door lid te worden van Pulchri Studio kon hij vaak exposeren.
Op die manier kwam hij in contact met het koninklijk huis. Hij kreeg zeer vererende opdrachten. Zo heeft hij prinses Wilhelmina te paard geschilderd.
Later toen zij koningin was, schilderde hij haar vaak in een rijtuig terwijl zijzelf de paarden mende.
Zijn grootste opdracht kwam toen hij de huwelijksinzegening van koningin Wilhelmina en prins Hendrik mocht schilderen. Hij wilde dit zo gedetailleerd doen dat hij zelfs de stof van de ordelinten en galajaponnen bij hem thuis liet bezorgen!
Aanvankelijk waren zijn schilderijen niet zo duur. Maar eind negentiende eeuw
bracht “een Eerelmannetje” tussen de f. 1100,00 en f. 2000,00 op. Voor die
tijd een enorm bedrag! Alleen de allerrijksten konden dan ook zijn werk kopen.

Na zijn Haagse periode vertrok hij naar Arnhem, waar hij maar een jaar heeft gewoond. De stad Groningen bleef trekken. Hij vestigde zich daar, samen met zijn vrouw en huishoudster, aan de Hereweg. Hier schilderde hij eveneens honden en paarden. Zijn meest bekende werk is toch wel ”De Paardenkeuring op de Grote Markt op 28 Augustus, 1920”. Heel gedetailleerd laat hij daar niet alleen de paarden zien, maar ook de toeschouwers. Dit werk hangt nu
in het stadhuis van Groningen.

In 1921 overleed zijn vrouw en in oktober 1926 verwisselde hij het tijdelijke met het eeuwige. Hij werd begraven op de Zuiderbegraafplaats in Groningen.
Het is moeilijk een schatting te maken hoeveel werken hij heeft vervaardigd.
Aangezien hij zijn werk niet altijd signeerde verschenen er zo nu en dan valse
“Eerelmannetjes”op de markt.
Uiteindelijk is veel werk van hem in particuliere handen gekomen en is zo verspreid in Amerika, Duitsland, Canada, België en zelfs in Zuid-Afrika kan men tegenwoordig werk van hem in particuliere collecties aantreffen.

Adres en openingstijden

De zilverkamer is te vinden aan de:
Oude Kerkstraat 1, 9901JB Appingedam.
www.degroningerzilverkamer.nl

Openingstijden van de Zilverkamer:
Dinsdag t/m vrijdag van 11.00 – 17.00 uur.
Zaterdag van 11.00 - 16.00 uur.

Entreeprijzen € 5,-- per persoon.
Kinderen tot 12 jaar gratis.
Voor groepen en rondleidingen kunt u contact opnemen
met de beheerster: Mevr. H. Grimmius, tel: 06-26588992

ZILVERCOLLECTIE.

Op de website van de Groninger Zilverkamer staat vermeld dat de collectie
zilverstukken omvat, van zilversmeden afkomstig uit 22 dorpen uit de provincie Groningen.
Sinds kort zijn er naast de zilvercollectie nu ook afbeeldingen,schilderijen en foto’s aanwezig van kunstenaars die corresponderen met de dorpen waarvan het SNS Fonds Eemsmond zilverstukken in huis heeft.
Er zijn schilderijen van Geert Schreuder, Ben Schasfoort en een
schilderij van Johan Dijkstra van de Johan Dijkstra Stichting.
Verder zijn er schilderijen,afkomstig uit particulier bezit.
Tevens zijn er foto’s van Annet Eveleens, en een prachtige foto
van Leek uit het gemeentehuis van Leek.
Wij ontvangen u gaarne tijdens uw bezoek aan de zilvercollectie van
het SNS Fonds Eemsmond.